Skip to main content

BAN LIÊN LẠC CCB TRUNG ĐOÀN 751 - F347 TẬNG QUÀ CHÚC TẾT CÁC ĐỒNG CHÍ CBCC VÀ BÀ CON THÔN PHAN THANH XÃ ĐỀ THÁM

Sáng ngày 17 tháng 01 năm 2024 Ban liên lạc  CCB 751 - F347 đến thăm chúc tết vặng quà cho CBCC cungf132 hộ của thôn Phan Thanh xã Đề Thám

 

111
Đ/c Nguyễn Đức Mao chúc tết và tặng quà cán bộ công chức xã Đề Thám


 

111
Đ/c Nguyễn Văn Xá phat biểu tặng quà cho bà con thôn Phan Thanh
111
Đ/c Lê Văn Giang chủ tịch hội CCB huyện Tràng Định Phát biểu cảm ơn

 

 

111
Đ/c Nguyễn Đức Mao 

 

 

111
Đ/c Hướng Ngọc Hoàn phát biểu cảm ơn ban liên lạc Trung Đoàn 751

 

 

111
Đ/c Hướng Ngọc Hoàn tặng quà và chúc tết ban liên lạc Trung Đoàn 751

 

 

111
Đại diện ban liên lạc tặng quà cho con nuôi  của hội CCB xã cũng là con nuôi của ban liên lạc Trung Đoàn 751
111
Đại diện ban liên lạc CCB Trung Đoàn 751 - f347 tặng quà cho con nuôi

 

About