Skip to main content

Công an xã Đề Thám thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy tại xã

Thực hiện sửa đổi thông tư 15/2022 / TT-BCA, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020 / TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới, Công an cấp huyện được tổ chức đăng ký ô tô; Công an xã, phường, thị trấn (Công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô hình, xe gắn máy (kể cả xe máy) cho cá nhân, tổ chức.

Thực hiện công văn số 4035 / CAT-PC08, ngày 23/9/2022 của Công an tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện quyết định của Bộ Công an về thí điểm phân cấp đăng ký xe.

Ngày 12/10/2022, Công an xã Đề Thám thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô cho công dân đầu tiên tại xã.

Ban đầu công ty được cấp biển xe mô tô

Có thể thấy, phân quyền đăng ký xe cho công ty cấp xã sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi đăng ký chủ sở hữu xe. Điều này còn giúp lực lượng công an xã quản lý chặt chẽ xe máy đăng ký trên địa bàn, từ đó nắm chắc cơ sở, chủ động phòng ngừa các hành vi phạm pháp luật.

N.N.Ánh

About