Skip to main content

Hội LHPN xã Đề Thám trao mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo

Ngày 05 và 06/10/2022, Hội LHPN xã Đề thám tổ chức trao mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ nghèo cho 03 hội viên: Chị Chu Thị Hoài - chi hội Nà Ao (100 con gà giống); Chị Phùng Thị Hồng - chi hội Bản Quyền (500 cây quế) và chị Nguyễn Thị Thọ - chi hội Đỏong Nà (100 con gà giống) với tổng trị giá 2.600.000đ. Cả 03 chị đều thuộc diện  hộ nghèo trong đó chị Hoàng Thị Thọ là chủ hộ. 

Trao mô hình sinh kế Đỏong Nà

Đây là mô hình thiết thưc, ý nghĩa nhằm tạo sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn, tạo động lực cho hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trao mô hình sinh kế nà Ao

Trong thời gian tới Hội LHPN xã Đề Thám tiếp tục rà soát, hỗ trợ sinh kế bằng nhiều hình thức nhằm giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022 và những năm tiếp theo.

N.N. Ánh

About