Skip to main content

Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã trước kỳ họp cuối năm 2023, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã trước kỳ họp cuối năm 2023, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 21/11/2023, Tổ đại biểu số 3 HĐND huyện gồm:

  1. Ông Lý Văn Hơn
  2. Bà Nông Ngọc Ánh
  3. Nguyễn Văn Kính111

     

đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Đề Thám trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi tiếp xúc cử tri được nghe tổ đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã thông báo dự kiến chương trình, Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2023 nhiệm vụ giải pháp năm 2024 báo cáo kết quả giải quyết thí nghiệm cử tri tại kỳ họp trước báo cáo kết quả hoạt động giám sát tiến độ và kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước.

111

Trên cơ sở đó, đại biểu HĐND tỉnh và huyện cũng đã được nghe 8 ý kiến, kiến nghị của cử tri xoay quanh các vấn đề như: liên quan đến xây dựng nhà văn hóa thôn Phan Thanh, đường điện khổi Tó – Cốc Slầy người dân tự kéo điện đến nay đã xuống cấp xin được hỗ trợ thêm cột điện, Trợ cấp một lần của ông Mẫn vẫn chưa được giải quyết (chế độ 62), Ngân sách hoạt động quốc phòng địa phương chỉ được 15 triệu theo luật không đảm bảo để hoàn thành nhiệm vụ,…111

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND huyện, xã đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời tiếp thu đầy đủ những kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết để trình lên các kỳ họp HĐND các cấp trong thời gian sớm nhất./.

 

 

About