Skip to main content

Lễ bàn giao và nghiệm thu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cây dược liệu

       Thực hiện mục tiêu chung của chương trình mục tiêu quốc gai giàm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Trên cơ sở nguồn lực sẵn có của địa phương và hướng phát triển kinh tế của các hộ nghèo, hộ cận ngèo trồng cây hồi trên địa bàn xã Đè Thám. Dự án hỗ trơ các hộ nghèo ,hộ cận nghèo phát triển trồng cây hooiftheo chuỗi giá trị tại 22 hộ của xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng sơn nhằm tạo sinh kế, năng cao thu nhập, hướng đến mục tiêu thoát nghèo và giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.

111

       Từ tháng 6/2023 đến nay, thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cây dược liệu tại xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh lạng Sơn. Tổ công tác đã hoàn thành các nội dung của chương trình dự án

111

         Viện phát triển kinh tế họp tác tổ chức lễ bàn giao và nghiệm thu dự án.

111

        Đến dự buổi lễ.

        Về phía  Viện Phát triển kinh tế hợp tác có 

         - Bà Phạm Thị Hoa Sinh

         - Bà Đõ Mai Phương

         Về Phía Liên Minh hợp tác xã tỉnh Lạng sơn có.

         - Ông Nguyễn Hữu Hải PCT LMHTX Lạng Sơn

         Về Phía chính quyeebf địa phương có

        - Ông Hoàng Văn Huân PCT UBND xã Kim Đồng

       - Ông Trần Mạnh Hà đại diện UBND xã Đề Thám

111

       Bà Lan với  cương vị là Giám đốc Nông lâm sản đã giúp đỡ bà con hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ máy móc và phân bón thuộc dự án chăm sóc cây hồ tăng thu nhập để vươn lên thoát nghèo.

 

 

About