Skip to main content
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Đề Thám gặp mặt động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC XÃ ĐỀ THÁM

lễ ra măt tổ liên gia PCCC

Lễ ra mắt mô hình“Tổ liên gia

Công an xã Đề Thám thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy tại xã

Thực hiện sửa đổi thông tư 15/2022 / TT-BCA, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020 / T

Công an huyện Tràng Định tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân" tại xã Đê Thám

Chiều ngày 10/8/2022, Công an huyện Tràng Định tổ chức Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân tại nhà văn hóa xã Đề Thám.

Subscribe to An ninh - Quốc phòng

About